There are no translations available.

Projecte VILAWATT

Transició energètica a Viladecans

 

 

El projecte VILAWATT és un  projecte guanyador de la 1ª convocatòria de la Urban Innovative Actions (UIA). Vilawatt es basa en assentar les bases de la transició energètica a Viladecans.

Des del 2017 s'està treballant en la creació d’una nova estructura conjunta, formada per ciutadans, empreses i Ajuntament (PPCP – Public-Private-CitizenPartnership), que constituirà un operador energètic integral, amb l’objectiu d’assolir una gestió energètica més eficient i en conseqüència la trasició energètica.

Aquest operador promourà la capitalització dels estalvis per finançar la rehabilitació energètica en profunditat dels edificis residencials del barri de la Montserratina. A més a més, es crearà una moneda complementària, anomenada Vilawatt, que servirà tant per incentivar els estalvis energètics com per enfortir l'economia local.

Un punt clau de tot el procés és el treball comunitari amb la gent del barri, i on es treballa des de les fases més inicials la participació de totes les parts implicades: ciutadans, empreses locals i Ajuntament.

 

Implicació/participació de LIMA

LIMA és soci clau del projecte VILAWATT en totes les tasques relatives a la rehabilitació energètica en profunditat, i on principalment aporta la seva expertesa i coneixement en les mesures que s'han d'implementar per aconseguir estalvis energètics importants.

Per a més informació del projecte: 

 

Vilawatt