There are no translations available.

ProGETonE

Eficiència energètica, seguretat sísmica i major confort

 

ProGETonE desenvolupa i demostra un enfocament integrat per fer front a dues necessitats importants en els edificis existents: la reducció del consum energètic per alinear-se amb els objectius de reducció del canvi climàtic de la UE, i l'increment de la seguretat per a fer front a possibles futurs terratrèmols. Dues necessitats que es fan evidents, tenint en compte que la majoria d'efificis no són sísmicament segurs, i que els edificis representen el 27% del consum energètic total a la UE.

La solució a aquestes dues necessitats es presenta mitjançant el sistema GET, un sistema modular pre-fabricat que permet reduir costos de la renovació i que a més inclou també un augment de la superfície de l'habitatge.

Per definir aquest sistema i avançar vers els objectius del projecte, s'ha treballat des del 2017 amb 4 casos d'estudis, dels quals es farà una prova pilot a Grècia. Els residents d'aquest edifici pilot participen des del principi en el procés de disseny i implementació per considerar els seus punts de vista i motivacions, i oferir renovacions satisfactòries per als habitants.

ProGETonE té un pressupost total de 5 milions d'euros, gràcies al finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 723747. El consorci que desenvolupa l'acció està integrat per universitats, consultors tècnics, fabricants, pimes, autoritats públiques i associacions de vuit països diferents.
 

Implicació/participació de LIMA

LIMA participa en el projecte des de diferents àmbits, sent un soci clau en tasques relatives a la renovació energètica, gràcies a la seva expertesa en en l'àmbit de la renovació energètica al mediterrani. És també el líder de la major part de les tasques de communicació de ProGETonE. 

 

Per a més informació del projecte: 

www.ProGETonE.eu