Projecte IRH

Innovative Residential Housing for the Mediterranean

 

Context

El projecte IRH neix en el context d’una manca d’aplicació de criteris de sostenibilitat al sector de l’edificació residencial a la Mediterrània, al mateix temps com de la dispersió d’una quantitat considerable de segells energètics i ambientals amb criteris i indicadors diferents.


Objectiu

Preservant la identitat mediterrània i tenint en compte les condicions específiques socio-econòmiques de les regions participants, el projecte IRH te com a objectiu principal millorar la competitivitat de models innovadors i sostenibles per al sector de l’edificació residencial. Els objectius específics són el desenvolupament d’unes polítiques i directives per a avaluar la sostenibilitat en edificis residencials de la Mediterrània per tal de fomentar l’ús de models d’habitatges sostenibles i responsables.

En vista a la quantitat d’iniciatives regionals IRH cerca un enfocament holístic de principis de sostenibilitat per tal de quantificar l’impacte global mediambiental i social dels habitatges al llarg del seu cicle de vida. Les àrees principals identificades són:

Territori
Matèria
Energia
Aigua
Salut i Confort
Aspectes socio económics
Gestió

El projecte es va iniciar al setembre de 2010 i està cofinançat pel programa Med de la Unió Europea i per les diferents entitats que participen en el projecte. El projecte està liderat per ACC1Ó amb el suport tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació de 10 socis de les regions mediterrànies de França, Itàlia, Grècia, Croàcia, a més de Catalunya. Durant l’any 2011 s’han establert les set àrees principals de treball, així com sub-àrees, criteris i un gran nombre d’indicadors per tal de poder avaluar la sostenibilitat dels habitatges, tant d’obra nova com existents i en procés de renovació. El mètode establert s’ha aplicat a diferents edificis d’habitatges per comprovar la seva idoneïtat.


Resultats esperats:

Anàlisis del marc legislatiu, eines institucionals i segells ambientals existents
Taula amb àrees, criteris i indicadors per a l’avaluació de la sostenibilitat en habitatges
Guia per a la implementació de segells ambientals a les regions de la Mediterrània


Socis

5 països mediterranis, 10 socis

ACC1Ó, Generalitat de Catalunya
CRES, Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grècia
Consorzio Nazionale Casa Qualità, Itàlia
CRMA, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, França
Energy Institute Hrvoje Požar, Croàcia
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Association Bâtiments Durables Méditerranéens, França
Provincia di Ravenna, Itàlia
Municipalitat de Rhodes, Grècia
Assessorato Territorio ed Ambiente, Regió Sicília

Implicació/participació de LIMA

LIMA ha participat en el projecte donant el suport tècnic i científic al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en l’elaboració de la proposta del sistema d'indicadors a incloure en l'esquema general d'avaluació de la sostenibilitat dels habitatges.

http://www.irh-med.eu