Comunicació científica

LIMA ofereix un servei específic de comunicació i disseminació de solucions sostenibles i estratègies innovadores desenvolupades a través de projectes de R+D. El nostre equip disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament d’estratègies de comunicació efectives que permeten maximitzar l’impacte dels projectes i assolir els seus objectius de sostenibilitat.

Les nostres activitats de comunicació i difusió estan adaptades per a satisfer les necessitats de cada projecte. Estan dissenyades per comunicar eficaçment solucions i estratègies innovadores a un diversos tipus de públic, incloent responsables del sector públic, actors industrials, comunitat científica i el públic en general. Treballem estretament amb els socis del projecte per assegurar que el coneixement obtingut dels projectes finançats sigui àmpliament difós i pugui servir de base per a millorar accions futures.

Proposem una estratègia de comunicació personalitzada, focalitzada en la conscienciació sobre el projecte i els seus resultats. Aquest enfocament inclou el desenvolupament de diferents materials comunicatius, incloent díptics, pàgines web o vídeos que mostrin els resultats i impactes dels projectes de R+D, l’aprofitament de les xarxes socials i altres plataformes digitals per interactuar amb els stakeholders i fomentar la consciència sobre solucions sostenibles, així com la organització d’esdeveniments i tallers per facilitar la disseminació dels coneixements.

Projectes relacionats