Edificis
d’impacte climàtic positiu

LIMA promou un canvi de paradigma en la concepció de l’arquitectura i de la ciutat, a partir d’una nova forma de dissenyar edificis basada en els principis ambientals i en l’increment de la qualitat de vida. Edificis confortables, viables tecnològica i econòmicament, que redueixen dràsticament l’impacte ambiental de l’àrea del Mediterrani, millorant alhora la seva habitabilitat i la seva adaptabilitat a futurs canvis.

Oferim serveis de consultoria, arquitectura i enginyeria marcats per cinc eixos filosòfics principals:

  • Impacte energètic positiu: consum mínim d’energia, i generació renovable
  • Baix impacte en recursos materials, amb utilització de materials renovables i de petjada de carboni reduïda, considerant tot el cicle de vida de l’edifici
  • Baix impacte hídric, amb consum reduït d’aigua, i utilització de sistemes de depuració i reutilització d’aigua
  • Alt nivell de confort i benestar per als habitants
  • Mínima generació de residus i de consum d’aigua durant el procés d’obra

 

Els principals materials que utilitzem per a la construcció dels edificis tenen ja de per sí una petjada ambiental reduïda. Es tracta de fusta laminada, aïllaments d’origen vegetal, cobertes verdes i revestiments minerals, de cal, o a l’oli. Intentem reduir al màxim l’ús d’elements amb alta energia embeguda, com són els formigons i els aïllaments sintètics (EPS, XPS), així com elements que tinguin altes emissions de compostos orgànics. Actualment estem construint edificis amb aquest tipus d’estàndard per a habitatges individuals i col·lectius.

 

A més, facilitem als futurs usuaris l’empoderament sobre la concepció, gestió i construcció dels seus habitatges, apostant per un model cooperatiu i de cogestió, en habitatges de consum nul. D’aquesta manera completem el concepte inicial de sostenibilitat ambiental, amb les idees de sostenibilitat social i econòmica.

Projectes relacionats

IRH