Jornada: No tenim diners pel futur?

29 oct. 2019

Jornada sobre enfocaments integrals per a la renovació energètica d’edificis

El passat mes d’octubre de 2019, en el marc del projecte ProGETonE, Lima va organitzar una jornada internacional sobre enfocaments integrals per a la renovació energètica al Mediterrani. La jornada va comptar amb la col·laboració de diversos projectes Europeus, com ara, Vilawatt, Turnkey Retrofit, FEEdBACk i Basajaun.

Sis experts van presentar les seves experiències en aquests projectes europeus i des de diversos punts de vista, donant lloc després a una taula rodona. Es va crear un debat molt interessant sobre els principals reptes que afrontem avui en dia per tal d’aconseguir la renovació energètica dels edificis, principalment a la zona mediterrània, i les possibles solucions i tàctiques per a superar aquests reptes.

Algunes conclusions principals que en vam poder extreure són:

– La renovació profunda ha de afrontar les barreres socials, ja que les solucions tècniques ja hi son.

– Per als habitants, l’eficiència energètica no és quasi mai la causa principal per a una renovació, per tant cal aprofitar altres intervencions (no relacionades amb l’energia) per afegir millores d’eficiència energètica.

– Hem d’integrar el confort i la salut com a factors claus per a la renovació.

– La renovació energètica dels edificis ha de provenir d’un enfocament de baix a dalt.

Podeu consultar les presentacions i el resum de conclusions a la secció de descàrregues de la web de ProGETonE.