IRH

Innovative Residential Housing for the Mediterranean

Context

El projecte IRH neix en el context d’una manca d’aplicació de criteris de sostenibilitat al sector de l’edificació residencial a la Mediterrània, al mateix temps com de la dispersió d’una quantitat considerable de segells energètics i ambientals amb criteris i indicadors diferents.

Objectiu

Preservant la identitat mediterrània i tenint en compte les condicions específiques socio-econòmiques de les regions participants, el projecte IRH te com a objectiu principal millorar la competitivitat de models innovadors i sostenibles per al sector de l’edificació residencial. Els objectius específics són el desenvolupament d’unes polítiques i directives per a avaluar la sostenibilitat en edificis residencials de la Mediterrània per tal de fomentar l’ús de models d’habitatges sostenibles i responsables.

En vista a la quantitat d’iniciatives regionals IRH cerca un enfocament holístic de principis de sostenibilitat per tal de quantificar l’impacte global mediambiental i social dels habitatges al llarg del seu cicle de vida. Les àrees principals identificades són:

 • Territori
 • Matèria
 • Energia
 • Aigua
 • Salut i Confort
 • Aspectes socio econòmics
 • Gestió

El projecte es va iniciar al setembre de 2010 i està cofinançat pel programa Med de la Unió Europea i per les diferents entitats que participen en el projecte. El projecte està liderat per ACC1Ó amb el suport tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació de 10 socis de les regions mediterrànies de França, Itàlia, Grècia, Croàcia, a més de Catalunya. Durant l’any 2011 s’han establert les set àrees principals de treball, així com sub-àrees, criteris i un gran nombre d’indicadors per tal de poder avaluar la sostenibilitat dels habitatges, tant d’obra nova com existents i en procés de renovació. El mètode establert s’ha aplicat a diferents edificis d’habitatges per comprovar la seva idoneïtat.

Resultats esperats:

Anàlisis del marc legislatiu, eines institucionals i segells ambientals existents
Taula amb àrees, criteris i indicadors per a l’avaluació de la sostenibilitat en habitatges
Guia per a la implementació de segells ambientals a les regions de la Mediterrània

Socis

5 països mediterranis, 10 socis:

 • ACC1Ó, Generalitat de Catalunya
 • CRES, Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grècia
 • Consorzio Nazionale Casa Qualità, Itàlia
 • CRMA, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, França
 • Energy Institute Hrvoje Požar, Croàcia
 • Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 • Association Bâtiments Durables Méditerranéens, França
 • Provincia di Ravenna, Itàlia
 • Municipalitat de Rhodes, Grècia
 • Assessorato Territorio ed Ambiente, Regió Sicília

Implicació/participació de LIMA

LIMA ha participat en el projecte donant el suport tècnic i científic al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en l’elaboració de la proposta del sistema d’indicadors a incloure en l’esquema general d’avaluació de la sostenibilitat dels habitatges.