MARIE

Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement

El projecte MARIE va nèixer en el context de la lluita contra el canvi climàtic, en el qual compromisos europeus com el 20/20/20 2020 i la nova EPBD assignaven, i encara ho segueixen fent, un rol especial al sector de l’edificació en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

El projecte es va iniciar a l’abril del 2011 com a un dels tres primers projectes estratègics del programa MED de la Unió Europea i va finalitzar al 2014. Estava liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i comptava amb la participació de 22 socis de diferents regions mediterrànies d’Espanya, França, Itàlia i Grècia, de Montenegro, Malta i Xipre, a més d’Eslovènia i Portugal.

Objectiu

L’objectiu principal del projecte era establir els fonaments tècnics, econòmics i socials per a la renovació energètica a gran escala del parc d’edificis de la Mediterrània en el marc de les polítiques de la UE. El projecte va treballar per superar les principals barreres de mercat, institucionals, legislatives i financeres amb una estratègia mediterrània per a l’eficiència energètica en edificis (MEDBEES) amb la fi d’estimular la rehabilitació energètica i la millora d´eficiència energètica al parc d’edificis del sector residencial i de serveis, amb la participació de PIMEs locals .

El projecte va culminar amb la Declaració de Ljubljana, on tres projectes estratègics MED (MARIE, ELIH MED i PROFORBIOMED), amb més de 60 socis MED, van acordar i publicar el 2013 nou model de governança a diversos nivells per a l’aplicació de polítiques de renovació d’energia en edificis. El 2014 es va publicar el document de política estratègica per a la implementació de la política de renovació energètica dels edificis a l’espai MED. A nivell nacional, va resultar en la creació de l’estratègia catalana per a la renovació energètica dels edificis.

Implicació/participació de LIMA

LIMA va participar principalment en la tasca 4 que té com a objectiu l’anàlisi i foment de la demanda per a la rehabilitació energètica, així com en les activitats pilots sobre la millora de la legislació energètica i la introducció de mecanismes financers innovadors (PPP – Public-Private-Partnership).