VILAWATT

Transició energètica a Viladecans

El projecte VILAWATT (2017-2021) és un  projecte finançat en el marc de la convocatòria europea Urban Innovative Actions (UIA) que va permetre consolidar les bases per a la transició energètica al municipi de Viladecans.

Objectiu

El projecte va permetre la creació d’una nova estructura público-privada formada per ciutadans, empreses i Ajuntament (PPCP – Public-Private-Citizen Partnership) que es constituí com a operador energètic integral, amb l’objectiu d’assolir una gestió energètica més eficient i solidària, i que facilitava una sòlida transició cap a un model energètic sostenible i renovable.

Aquest operador ha estat un element clau per a la capitalització dels estalvis energètics i la seva reconversió en finançament per a la rehabilitació energètica en profunditat dels edificis residencials del barri de la Montserratina.

Aquest nou model de cooperació pública-privada es va complementar amb la creació d’una moneda local, el Vilawatt, que ha permès la incentivització dels estalvis energètics i l’enfortiment de l’economia local.

Durant tot el projecte, s’ha mantingut un treball comunitari amb la gent del barri, implicant ciutadans i empreses locals des de les fases més inicials del projecte, conjuntament amb l’Ajuntament.