Cap a edificis solars de balanç d’energia zero

02 Jan 2018

El prototip de LIMA, a través de la implicació del IREC – Institut de Recerca en Energia de Catalunya, és un dels dos edificis de l’Estat Espanyol representats a la Tasca 40/ECBCS Annex 52 de l’Agència Internacional d’Energia: Towards Net Zero Energy Solar Buildings. En el marc de la tasca es desenvoluparan un marc de definicions internacionals sobre estàndards d’edificació, eines, solucions innovadores i guies per a la indústria de la construcció, entre altres a través de projectes de demostració, com el prototip de LIMA. El segon edifici participant és el edifici del CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, a Saragossa, de Petra Jebens-Zirkel.

ww.iea-shc.org/task40/