Concurs Illa Eficient

30 Jul 2015

El passat dijous, 15 de gener, es va presentar al el concurs d’idees multidisciplinar sobre els edificis de l’illa eficient. El concurs busca crear un model per a la renovació energética dels edificis, materialitzat en una proposta de millora per a l’illa de l’Eixample compresa entre els carrers Diputació, Calàbria, Gran Via i Viladomat. El premi consisteix en 15.000 Euros.

L’acte, realitzat a la seu de la Direcció General de la Joventut de la Generalitat, va ser inaugurat per Antoni Vila, Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, i Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ambdós van remarcar la necessitat de renovació energètica del parc d’edificis existents, i l’oportunitat que representa aquest concurs per desenvolupar models, no només a nivell tècnic, sinó també de gestió i finançament innovadors, replicables a l’Eixample de Barcelona i a molts altres indrets de CatalunyaChristoph Peters, Secretari de l’Associació LIMA, va presentar el segon dia del congres, conjuntament amb Joana Ortíz, de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, i Esther Castilla, de l’Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalusia, diferents models de caracterització energètica d’edificis, des del nivell de l’habitatge fins a l’escala urbana.

El concurs va ser presentat per Cèlia Galera, Directora General d’Habitat Futura, així com Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Antoni Sorolla, Gerent Adjunt d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació Christoph Peters, Secretari de l’Associació LIMA, va explicar el principal contingut de la documentació técnica a disposició dels concursants, elaborat en col·laboració amb l’arquitecta Neus Ayza en el marc del projecte MARIE – Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement. El document es basa en la informació extreta d’enquestes fetes a 35 habitatges de l’illa, monitoritzacions realitzades en períodes de 3 mesos en 10 habitatges i sobretot en simulacins energètiques d’alguns dels edificis de l’illa. El resultats són una detallada caracterització del comportament energètic dels edificis així com una estimació del potencial d’estalvi de diferents mesures de millora.

http://edificisdecatalunya.cat/campanyes/illa-eficient/