LIMA al WSB’14

28 Jan 2014

L’Associació LIMA va patrocinar el World Sustainable Building Council celebrat a Barcelona els dies 28 a 30 d’Octubre com a soci del projecte europeu MARIE, Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement.

En el marc del congres, esdeveniment internacional celebrat al Palau de Congressos de Catalunya, els socis del projecte MARIE van poder mostrar, a una audiència experta, els resultats dels treballs desenvolupats en els més de tres anys de duració del projecte europeu. Entre els més de deu documents i aplicacions claus, es troba la Guia de Renovació Energètica a Escala Urbana, desenvolupada per l’Associació LIMA en la col·laboració amb el CIMNE, Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, i amb el suport de diferents entitats publiques, socis del projecte MARIE, de Grècia, Itàlia, França i Montenegro.

Christoph Peters, Secretari de l’Associació LIMA, va presentar el segon dia del congres, conjuntament amb Joana Ortíz, de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, i Esther Castilla, de l’Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalusia, diferents models de caracterització energètica d’edificis, des del nivell de l’habitatge fins a l’escala urbana.