Renovació energètica al barri de l’Espirall, Vilafranca

02 Dec 2014

El dia 10 de novembre de 2014, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar les bases d’una convocatòria pública per a concedir ajuts a la renovació energètica dels habitatges al barri d’Espirall.

Les bases de la convocatòria van ser elaborades amb l’assistència tècnica de l’Associació LIMA, amb el finançament mixt de l’Ajuntament de Vilafranca i el projecte MARIE – Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement.

El contingut de la subvenció reorienta unes bases originalment dirigides únicament a millores estètiques i estructurals en façanes, a la millora de l’envolvent tèrmica dels edificis, en façana o coberta, a través de l’aplicació d’aïllament tèrmic a la part opaca o la substitució de finestres i balconeres existents per altres de millor prestacions. La quantia d’ajut oscil·la entre el 40 i 70% de l’import elegible de la renovació, premiant la renovació integral de l’edifici.

La convocatòria resta oberta fins al 27 de febrer del 2015.

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2667&idtema=0