S’inicia el projecte Vilawatt

31 Dec 2017

Vilawatt basa la seva transició energètica en la creació d’una nova estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament, que constituirà un operador energètic integral, amb l’objectiu d’assolir una gestió energètica més eficient. Aquest operador promourà la capitalització dels estalvis per finançar la rehabilitació energètica integral dels edificis residencials del barri de la Montserratina. A més a més, es crearà una moneda complementària, anomenada Vilawatt, que servirà tant per incentivar els estalvis energètics com per enfortir l’economia local. Un punt clau de tot el procés serà el treball comunitari amb la veïns, i on es treballarà des de les fases més inicials la participació de totes les parts implicades: ciutadans, empresa local i Ajuntament.

LIMA és soci clau del projecte Vilawatt en totes les tasques relatives a la rehabilitació energètica integral. Aportarà principalment la seva expertesa en la caracterització dels edificis i la determinació de les mesures de renovació que es proposarà d’implementar per aconseguir estalvis energètics importants.

El projecte ha tancat la fase d’iniciació que es desenvolupa en els quatre mesos posteriors a la notificació d’aprovació del projecte, i durant el qual es firmen tots els documents contractuals entre els socis i l’entitat finançadora.