Procés participatiu en la renovació energètica al Vilawatt

01 Feb 2019

El passat mes de febrer es van donar a conèixer les tres comunitats seleccionades per a participar en el procés de rehabilitació en el marc del projecte VILAWATT. Les tres comunitats en qüestió seran objecte d’una ambiciosa renovació energètica dels seus edificis, construïts fa gairebé 50 anys, amb l’objectiu final de reduir el consum d’energia un 70% i, al mateix temps, oferir interiors més saludables i confortables per als seus habitants.

El projecte és innovador en molts aspectes, entre altres ho és en la manera d’enfocar i gestionar el procés de renovació. Vilawatt és sobretot un projecte de transició energètica i, com a tal, pretén motivar un canvi en la manera com fins ara s’han relacionat els usuaris amb els processos de renovació dels seus edificis, integrant la cultura energètica i la qualitat ambiental.

Un projecte tan ambiciós de renovació necessita acompanyar també el canvi en la manera com els usuaris percebran els seus edificis i es relacionaran amb ells. Els hàbits i usos que fins ara eren habituals hauran d’adaptar-se a les noves necessitats de l’edifici renovat.

Perquè la renovació sigui exitosa i respongui a les necessitats dels usuaris és molt important garantir la seva participació activa i proactiva en tot el procés. Per aquest motiu en el marc del projecte s’ha dissenyat un procés participatiu amb els veïnes i veïns de les comunitats a renovar. Aquest procés es basa en reunions d’aprenentatge, treball i intercanvi per a poder co-dissenyar les accions de renovació energètica necessària a cada edifici i adaptar-la a les singularitats dels usuaris i de la comunitat.

El passat mes de març va començar el procés participatiu amb les primeres reunions amb les comunitats on es va explicar tot el procés que s’iniciava, l’ambició del projecte i la necessitat i conveniència de la seva participació activa. Des de llavors, i durant les properes setmanes, s’està portant a terme un intensiu treball entre els actors responsables del projecte de renovació – VIMED, Associació LIMA, Gespromat– i els usuaris dels edificis per tal d’aconseguir un consens sobre les intervencions de renovació a implementar en els tres edificis i aprovar uns projectes executius abans de l’estiu.